ODF quang, Converter Quang, Bộ chuyển đổi quang điện, media converter quang, cáp quang

Các sản phẩm Switch Cisco 2960, 2960X, 2960L, 3650, 3850, 9200L, 9200, 9300

Switch Cisco là một thuật ngữ mà hàng ngày có rất nhiều lượt người tìm kiếm. Và, lý do nào khiến thuật ngữ này có sức hút đến vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết sau.

Switch còn gọi là thiết bị chuyển mạch, chuyên dùng trong việc kết nối các đoạn mạng với nhau. Tùy theo từng mô hình khác nhau để switch đóng vai trò là thiết bị trung tâm nhận các thông tin được truyền từ tất cả các máy tính ở các chi nhánh, doanh nghiệp...

Trên thị trường hiện nay, có một số loại switch mạng được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau: Switch quang hoàn toàn là cổng quang (Optical Switch) và một loại khác Switch chỉ hỗ trợ thêm cổng quang (Ethernet Support SFP).

BẢNG BÁO SWITCH Cisco catalyst 1000, 2960, 2960X, 2960L, 3650, 3850, 9200L, 9200, 9300, modules sfp Cisco

Switch Cisco Catalyst 1000 with 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks

C1000-8T-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks

C1000-8T-E-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS

C1000-8P-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks

C1000-8P-E-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS

C1000-8FP-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks

C1000-8FP-E-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 8 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS

Switch Cisco Catalyst 1000 with 2x 1G SFP uplinks

C1000-16T-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks

C1000-16T-E-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS

C1000-16P-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks

C1000-16P-E-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS

C1000-16FP-2G-L Cisco catalyst 1000 switches 16 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks

Switch Cisco Catalyst 1000 with 4x 1G SFP uplinks

C1000-24T-4G-L Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

C1000-24P-4G-L Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks

C1000-24FP-4G-L Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks

C1000-48T-4G-L Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks

C1000-48P-4G-L Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks

C1000-48FP-4G-L Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks

Switch Cisco Catalyst 1000 with 4x 10G SFP+ uplinks

C1000-24T-4X-L Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks

C1000-24P-4X-L Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

C1000-24FP-4X-L Cisco catalyst 1000 switches 24 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

C1000-48T-4X-L Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks

C1000-48P-4X-L Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

C1000-48FP-4X-L Cisco catalyst 1000 switches 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks

Cisco Catalyst 2960+ Plus
WS-C2960+24PC-L Catalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports 2 x T/SFP LAN Base
WS-C2960+24PC-S Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-S Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+24TC-L Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base
WS-C2960+48TC-S Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite
WS-C2960+48TC-L Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base

Cisco Catalyst 2960X
WS-C2960X-24TS-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-24TS-LL Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960X-48TS-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48TS-LL Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960X-24PD-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-24PS-L Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48FPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-24TD-L Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-24PSQ-L Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base.
WS-C2960X-48FPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960X-48LPD-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base
WS-C2960X-48LPS-L Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base
WS-C2960X-48TD-L Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base
WS-C2960XR-24PS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
WS-C2960XR-24TS-I Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite
WS-C2960XR-48LPS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite
WS-C2960XR-48TS-I Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite

Cisco Catalyst 2960L
WS-C2960L-SM-8TS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-8PS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 PoE+ 67W, 2 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-16TS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-16PS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 PoE+ 120W, 2 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-24TS Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-24PS Cisco Catalyst C2960L 24 port GigE, Poe+ 4 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-48TS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000, 4 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-48PS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ ports, 4 x 1G SFP LAN Lite
WS-C2960L-SM-24TQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite
WS-C2960L-SM-24PQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 PoE+ 195W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite
WS-C2960L-SM-48TQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite
WS-C2960L-SM-48PQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite
WS-C2960L-24TS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-24PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48PS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac
WS-C2960L-48TS-AP Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
WS-C2960L-48TS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac
WS-C2960L-8PS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 ports 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP
WS-C2960L-8TS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16PS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite
WS-C2960L-16TS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite

Cisco Catalyst 3650
WS-C3650-48TS-S Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-48TS-L Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base
WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services
WS-C3650-48TD-S Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base
WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base
WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP services
WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base

Cisco Catalyst 3850
WS-C3850-12S-E Catalyst 3850 12 port 10/100/1000 SFP Fibric ports IP service
WS-C3850-12S-S Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-12XS-E Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services
WS-C3850-12XS-S Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-24PW-S Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base
WS-C3850-24S-E Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services
WS-C3850-24S-S Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base
WS-C3850-24T-E Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
WS-C3850-24T-L Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base
WS-C3850-24T-S Catalyst 3850 24 Port IP Base
WS-C3850-24XS-S Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base
WS-C3850-48PW-S Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base
WS-C3850-48T-E Catalyst 3850 48 Port Data IP Services
WS-C3850-48T-L Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base
WS-C3850-48T-S Catalyst 3850 48 Port Data IP Base

Cisco Catalyst 9200L
C9200L-24T-4X-A Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24T-4X-E Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-24P-4X-A Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-24P-4X-E Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48P-4G-A Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48P-4G-E Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials
C9200L-48T-4G-A Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage
C9200L-48T-4G-E Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials

Cisco Catalyst 9200

C9200-24T-A Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage
C9200-24T-E Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials
C9200-24P-A Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-24P-E Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials
C9200-48T-A Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage
C9200-48T-E Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials
C9200-48P-A Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage
C9200-48P-E Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials

Cisco Catalyst 9300
C9300-24T-A Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage
C9300-24T-E Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials
C9300-48T-E Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials
C9300-48T-A Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage
C9300-48U-E Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials
C9300-48UXM-A Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage
C9300-24P-E Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials
C9300-24U-E Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials
C9300-24UX-E Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials

Cisco Catalyst 9300L

C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48FP-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48FP-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-48PF-4G-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials

C9300L-48PF-4G-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage

C9300L-24T-4X-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24P-4X-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-48P-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48P-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantag

C9300L-48PF-4X-E Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials

C9300L-48PF-4X-A Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage

C9300L-24T-4G-E Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials

Core Switch Cisco
WS-C4500X-16SFP+ Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S
N5K-C5548UP-FA Nexus 5548UP Chassis, 32 10GbE Ports, Bundle 2 PS, 2 Fans
N5K-C5672UP-16G Nexus N5K 24 ports 10-Gbps SFP+, 24 Unified Ports, 6 Ports 40G QSFP+ Spare
N3K-C3048TP-1GE Nexus 3000 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x 10GE ports
N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3000 Series Switch Nexus 3172P Chassis, 48 x SFP+ and 6 QSFP+ ports
N3K-C3524P-10GX Nexus 3524X Switch, 24 SFP+
C9410R Catalyst 9400 Series 10 slot chassis
C9407R Catalyst 9400 Series 7 slot chassis
C9500-16X-E Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Network Essentials
C9500-24Y4C-E Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License
C9500-48Y4C-E Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License
C9500-32C-E Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, Network Essentials
C9500-12Q-A Catalyst 9500 12 port 40G, Advantage

Module, Network Modules
C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module
C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module
C3850-NM-4-10G Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module
C3850-NM-4-1G Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module
GLC-EX-SMD 1000BASE-EX 1310-nm, extended temperature, DOM, Single Mode 40 KM
GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM
GLC-SX-MMD SFP transceiver module for Multi Mode, 850-nm, DOM, 500m
GLC-T 1000BASE-T For RJ-45 Connector
GLC-TE= 1000BASET SFP transceiver module for Category 5 copper wire RJ45
SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 10 Gbps
SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m optical transceiver

Router Cisco
ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331(2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle)
ISR4331/K9 Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base)
ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431-SEC/K9 2GE, 2NIM, 1SM, Flash 4G, 4G DRAM
ISR4451-X/K9 Cisco ISR4451-X/K9, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security
ISR4351-AX/K9 Cisco ISR4351-AX/K9 Bundle w/ APP,SEC lic
ISR4351/K9 Cisco ISR4351/K9 3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base
ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle)
ISR4321/K9 Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB)
ISR4321-AX/K9 Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX)
ISR4221-SEC/K9 Router Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license
ISR4221/K9 Cisco ISR4221/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB)
ASR1002-X Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 5G system bandwidth, 6 x SFP ports
ASR1001-X Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 6 x SFP ports, 2 x SFP+ ports, 2.5G
Cisco 2901/K9 Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base
Cisco 2911/K9 Cisco 2911/K9 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB
Cisco 1921/K9 Cisco 1921 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, IP Base Lic
Cisco 1941/K9 Cisco 1941 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF, 512MB DRAM default, IP Base
Cisco 2921/K9 Cisco 2921 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB

Firewall Cisco
Cisco ASA5506-K9 ASA 5506-X, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes
Cisco ASA5508-K9 Firewall Cisco ASA5508-K9 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
Cisco ASA5516-FPWR-K9 ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES
Cisco ASA5525-K9 Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Cisco C9300-24T-A

Cisco C9300-24T-A

Cisco C9300L-24T-4X-A

Cisco C9300L-24T-4X-A

74.200.000 VND
Cisco C9300L-24T-4G-E

Cisco C9300L-24T-4G-E

44.645.000 VND
Cisco C9200L-24T-4G-E

Cisco C9200L-24T-4G-E

28.000.000 VND
C1000-24T-4G-L

C1000-24T-4G-L

14.500.000 VND
Cisco WS-C2960X-24TS-L

Cisco WS-C2960X-24TS-L

28.000.000 VND
Cisco WS-C2960X-48TS-L

Cisco WS-C2960X-48TS-L

Cisco C9300-48T-E

Cisco C9300-48T-E

82.950.000 VND
C9300-NM-8X

C9300-NM-8X

30.875.000 VND
C9300-NM-4G

C9300-NM-4G

5.404.000 VND
Cisco C9300-24T-E

Cisco C9300-24T-E

53.500.000 VND
Cisco C9300L-24T-4X-E

Cisco C9300L-24T-4X-E

59.049.000 VND
Cisco C9200-24T-A

Cisco C9200-24T-A

46.880.000 VND
Cisco C9200-24T-E

Cisco C9200-24T-E

32.263.000 VND
Cisco C9200L-48T-4G-E

Cisco C9200L-48T-4G-E

45.939.000 VND
Cisco WS-C3650-48TS-S

Cisco WS-C3650-48TS-S

86.100.000 VND
Cisco WS-C3650-24TD-S

Cisco WS-C3650-24TD-S

66.150.000 VND
Cisco WS-C3650-24TS-E

Cisco WS-C3650-24TS-E

52.500.000 VND
Cisco WS-C3650-24TS-S

Cisco WS-C3650-24TS-S

40.635.000 VND
Cisco WS-C3650-24TS-L

Cisco WS-C3650-24TS-L

37.485.000 VND
Cisco WS-C2960+24TC-L

Cisco WS-C2960+24TC-L

13.125.000 VND
Cisco WS-C2960+24PC-L

Cisco WS-C2960+24PC-L

19.800.000 VND
Cisco WS-C2960L-24TS-AP

Cisco WS-C2960L-24TS-AP

21.000.000 VND
Cisco WS-C2960X-48TD-L

Cisco WS-C2960X-48TD-L

52.500.000 VND
Cisco C9200L-24T-4X-A

Cisco C9200L-24T-4X-A

Cisco C9300-48T-A

Cisco C9300-48T-A

Cisco C9200L-24T-4X-E

Cisco C9200L-24T-4X-E

Cisco C9300L-24P-4X-E

Cisco C9300L-24P-4X-E

Cisco C9300L-48T-4G-E

Cisco C9300L-48T-4G-E

Cisco C9300L-24T-4G-A

Cisco C9300L-24T-4G-A


✓ Trả lời: Tất cả các sản phẩm Switch mạng Cisco Catalyst Hợp Nhất bán ra là hàng chính hãng có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, chứng nhận chất lượng sản phẩm CO,CQ chính hãng (bill of lading, invoice, packing list, tờ khai Hải Quan) ✓ Trả lời: Luôn đi tiên phong đã khẳng định được tên tuổi và thị phần của mình bằng việc chiếm thị phần lớn nhất, với lượng khách hàng lên tới hơn 2 triệu. Hợp Nhất sở hữu quy trình vận hành, quản lý giao nhận, quản lý kho và quy trình thanh toán an toàn tiện lợi mang đến sự hài lòng cho các khách hàng. ✓ Trả lời: Khách hàng của Hợp Nhất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ các công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, đến các tổ chức trực thuộc nhà nước. ✓ Trả lời: Phòng kỹ thuật Hợp Nhất những con người tận tình hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc....
Thanh toán thuận tiện khi mua hàng tại thietbiquang.net