ODF quang, Converter Quang, Bộ chuyển đổi quang điện, media converter quang, cáp quang

Cáp mạng Cat5e, Cat6 - Dây cáp điện thoại - Cáp đồng trục - Thanh đấu nối patch panel cat5E, cat6 - Mặt Wall Plat - Dây nhảy mạng cat5e, cat6 - Kìm mạng, tool mạng Hạt mạng

Dây cáp mạng Cat5e Cat6 COMMSCOPE, LS, VINACAP chính hãng 

Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP - Báo giá phân phối Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP chính hãng P/N: 6-219590-2
Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP - Báo giá phân phối Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP chính hãng P/N: 219413-2
Cáp mạng cat5e UTP Vinacap - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e UTP Vinacap chính hãng
Cáp mạng cat5e UTP alantek - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e UTP alantek chính hãng 301-10008E-00GY/03GY
Cáp mạng cat5e FTP Alantek - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e FTP Alantek chính hãng 301-10F08E-03GY
Cáp mạng cat5e Legrand - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e Legrand chính hãng P/N: 032751
Cáp mạng cat5e Belden - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e Belden chính hãng P/N: YJ551
Cáp mạng cat5e LS - Báo giá phân phối Cáp mạng cat5e LS chính hãng
Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP - Báo giá phân phối Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP chính hãng P/N: 4-1427254-6
Commscope Netconnect Category 6A - Báo giá phân phối Cáp mạng Commscope Netconnect Category 6A chính hãng P/N: 884024508/10
Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair - Báo giá phân phối Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair chính hãng 301-6008LG-03GY/BU
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair - Báo giá phân phối Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair chính hãng 301-60F8LG-03GY/60FULG-03GY
Cáp mạng cat6 UTP vinacap - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP vinacap chính hãng
Cáp mạng cat6 UTP Legrand - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP Legrand chính hãng P/N: 032755
Cáp mạng cat6 UTP Belden - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP Belden chính hãng P/N: 7814A
Cáp mạng cat6 UTP LS - Báo giá phân phối Cáp mạng cat6 UTP LS chính hãng
Dây điện thoại 2x2x0.5 sino - Báo giá phân phối Dây điện thoại 2x2x0.5 sino chính hãng
Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap - Báo giá phân phối Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap chính hãng
Cáp thoại nhiều đôi - Báo giá phân phối Cáp thoại nhiều đôichính hãng
Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 không dầu alantek chính hãng
Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 có dầu alantek chính hãng
Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 không dầu alantek chính hãng P/N:301-RG1100-SSBK-2223
Cáp đồng trục RG11 có dầu alantek - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 có dầu alantek chính hãng P/N: 301-RG110F-SSBK-2223
Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu - Báo giá phân phối Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu chính hãng
Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim - Báo giá phân phối Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim chính hãng
Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea chính hãng P/N:RG(6) BK
Cáp đồng trục RG11 LS/Korea - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 LS/Korea chính hãng P/N:RG(11) BK
Cáp đồng trục RG6 Belden - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG6 Belden chính hãng P/N: 9116S
Cáp đồng trục RG11 Belden - Báo giá phân phối Cáp đồng trục RG11 Belden chính hãng P/N: Y62066
Patch panel cat5 24p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p Commscope chính hãng P/N: 760237040 + 9-1375191-2
Patch panel cat5 48p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48p Commscope chính hãng P/N: 760237041 + 9-1375191-2
Patch panel cat5 24p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p LS chính hãng LS-PP-UC5E-24P
Patch panel cat5 48p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48p LS chính hãng
Patch panel cat5 24p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p Legrand chính hãng 632790 + 24*632703
Patch panel cat5 48p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48p Legrand chính hãng
Patch panel cat5 24p Belden - Báo giá phân phối Patch panel cat5 24p Belden chính hãng P/N: AX106504-AP+AX101310
Patch panel cat5 48pBelden - Báo giá phân phối Patch panel cat5 48pBelden chính hãng
Patch panel cat6 24p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p Commscope chính hãng P/N: 760237040 + 9-1375055-2
Patch panel cat6 48p Commscope - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p Commscope chính hãng P/N: 760237041 + 9-1375055-2
Patch panel cat6 24p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p LS chính hãng LS-PP-UC6-24P-WM
Patch panel cat6 48p LS - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p LS chính hãng
Patch panel cat6 24p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p Legrand chính hãng 632790 + 24*632705
Patch panel cat6 48p Legrand - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p Legrand chính hãng
Patch panel cat6 24p Belden - Báo giá phân phối Patch panel cat6 24p Belden chính hãng AX106504-AP+AX101321
Patch panel cat6 48p Belden - Báo giá phân phối Patch panel cat6 48p Belden chính hãng
Mặt 1 cổng Commscope - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Commscope chính hãng P/N: 272368-1
Mặt 2 cổng Commscope - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Commscope chính hãng P/N: 272368-2
Mặt 1 cổng Legrand - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Legrand chính hãng P/N: 03410
Mặt 2 cổng Legrand - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Legrand chính hãng P/N: 03411
Mặt 1 cổng Sino - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Sino chính hãng P/N: S181/X
Mặt 2 cổng Sino - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Sino chính hãng P/N: S182/X
Mặt 1 cổng Belden - Báo giá phân phối Mặt 1 cổng Belden chính hãng P/N: AX102660
Mặt 2 cổng Belden - Báo giá phân phối Mặt 2 cổng Belden chính hãng P/N: AX102655
Nhân mạng cat5E Commscope - Báo giá phân phối Nhân mạng cat5E Commscope chính hãng P/N: 1375191-1
Nhân thoại cat3 Commscope - Báo giá phân phối Nhân thoại cat3 Commscope chính hãng P/N: 1375192-1
Nhân mạng cat6 Commscope - Báo giá phân phối Nhân mạng cat6 Commscope chính hãng P/N: 1375055-1
Nhân mạng cat5E Legrand - Báo giá phân phối Nhân mạng cat5E Legrand P/N:632703
Nhân mạng cat6 Legrand - Báo giá phân phối Nhân mạng cat6 Legrand P/N: 632705
Nhân thoại Sino - Báo giá phân phối Nhân thoại Sino P/N: S30RJ40
Nhân mạng cat5E Belden - Báo giá phân phối Nhân mạng cat5E Belden P/N: AX101309
Nhân thoại cat3 Belden - Báo giá phân phối Nhân thoại cat3 Belden
Nhân mạng cat6 Belden - Báo giá phân phối Nhân mạng cat6 Belden P/N: AX101320
NHân mạng Sino - Báo giá phân phối NHân mạng Sino P/N: S30RJ88
Dây nhảy cat5 1.5m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 1.5m Commscope chính hãng P/N: CO155D2-XXF005
Dây nhảy cat5 2.1m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 2.1m Commscope chính hãng P/N: CO155D2-XXF007
Dây nhảy cat5 3m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 3m Commscope chính hãng P/N: CO155D2-XXF010
Dây nhảy cat5 1m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 1m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC5E-BL-010-VN
Dây nhảy cat5 2m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 2m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC5E-BL-020-VN
Dây nhảy cat5 3m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 3m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC5E-BL-030-VN
Dây nhảy cat5 1m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 1m Legrand chính hãng P/N: 632730
Dây nhảy cat5 2m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 2m Legrand chính hãng P/N: 632732
Dây nhảy cat5 3m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat5 3m Legrand chính hãng P/N: 632733
Dây nhảy cat6 1.5m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 1.5m Commscope chính hãng P/N: NPC06UVDB-XX005F
Dây nhảy cat6 2.1m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 2.1m Commscope chính hãng P/N: NPC06UVDB-XX007F
Dây nhảy cat6 3m Commscope - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 3m Commscope chính hãng P/N: NPC06UVDB-XX010F
Dây nhảy cat6 1m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 1m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC6-BL-010-VN
Dây nhảy cat6 2m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 2m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC6-BL-020-VN
Dây nhảy cat6 3m LS - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 3m LS chính hãng P/N: LS-PC-UC6-BL-030-VN
Dây nhảy cat6 1m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 1m Legrand chính hãng P/N: 632750
Dây nhảy cat6 2m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 2m Legrand chính hãng P/N: 632752
Dây nhảy cat6 3m Legrand - Báo giá phân phối Dây nhảy cat6 3m Legrand chính hãng P/N: 632753
Hạt mạng cat5E Commscope - Báo giá phân phối Hạt mạng cat5E Commscope chính hãng P/N: 6-554720-3
Hạt mạng cat6 Commscope - Báo giá phân phối Hạt mạng cat6 Commscope chính hãng P/N: 6-2111989-3
Hạt mạng cat5E LS - Báo giá phân phối Hạt mạng cat5E LS hộp P/N: LS-MP-UC5E-RJ45
Hạt mạng cat6 LS - Báo giá phân phối Hạt mạng cat6 LS hộp P/N: LS-MP-UC6-RJ45-TR-A1
Hạt mạng cat5/6 FTP LS - Báo giá phân phối Hạt mạng cat5/6 FTP LS hộp P/N: LS-MP-SC-RJ45-TR-D1
Kìm mạng cat5E Commscope - Báo giá phân phối Kìm mạng cat5E Commscope chính hãng P/N: 2-231652-1
Kìm mạng cat6 Commscope - Báo giá phân phối Kìm mạng cat6 Commscope chính hãng
Kìm mạng Cat5E/6 LS - Báo giá phân phối Kìm mạng Cat5E/6 LS chính hãng P/N: LS-CT-C5E(6)-SI-1
Tool nhấn nhân mạng - Báo giá phân phối Tool nhấn nhân mạng chính hãng P/N: 1725150-1

Bảng báo giá cáp mạng Cat5e, Cat6, dây điện thoại, Cáp đồng trục, patch panel cat5E, cat6, Mặt Wall Plat, Kìm mạng, tool mạng Hạt mạng

Danh sách sản phẩm phụ kiện mạng Giá
Cáp mạng Cat5e  
Cáp mạng Cat5e UTP Commscope AMP P/N: 6-219590-2 Liên hệ
Cáp mạng Cat5e FTP Commscope AMP P/N: 219413-2 Liên hệ
Cáp mạng cat5e UTP Vinacap Vinacap/VN Liên hệ
Cáp mạng cat5e UTP Alantek/china 301-10008E-00GY/03GY Liên hệ
Cáp mạng Alantek cat5e FTP Alantek/china 301-10F08E-03GY Liên hệ
Cáp mạng Cat5E Legrand P/N: 032751 Liên hệ
Cáp mạng Cat5E Belden P/N: YJ551 Liên hệ
Cáp mạng Cat5E LS Vina LS Liên hệ
Cáp mạng Cat6  
Cáp mạng Cat6A Commscope AMP P/N: 1859218-2 Liên hệ
Cáp mạng Cat6 UTP Commscope AMP P/N: 4-1427254-6 Liên hệ
Cáp mạng Commscope Netconnect Category 6A Commscope P/N: 884024508/10 Liên hệ
Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4-pair, Grey/Blue Alantek/china 301-6008LG-03GY/BU Liên hệ
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4-pair Alantek/china 301-60F8LG-03GY/60FULG-03GY Liên hệ
Cáp mạng cat6 UTP vinacap Vinacap Liên hệ
Cáp mạng cat6 UTP Legrand P/N: 032755 Liên hệ
Cáp mạng cat6 UTP Belden P/N: 7814A Liên hệ
Cáp mạng cat6 UTP LS Liên hệ
Dây cáp điện thoại  
Dây điện thoại 2x2x0.5 sino Liên hệ
Dây điện thoại 2x2x0.5 vinacap Liên hệ
Cáp đồng trục  
Cáp đồng trục RG6 không dầu Alantek/china P/N:301-RG0600-SSBK-1223 Liên hệ
Cáp đồng trục RG6 có dầu Alantek/china P/N:301-RG060F-SSBK-1223 Liên hệ
Cáp đồng trục RG11 không dầu Alantek/china P/N:301-RG1100-SSBK-2223 Liên hệ
Cáp đồng trục RG11 có dầu Alantek/china P/N: 301-RG110F-SSBK-2223 Liên hệ
Cáp đồng trục 5C-FB Đồng dầu Liên hệ
Cáp đồng trục 5C-FB hợp Kim Liên hệ
Cáp đồng trục RG6 LS/ Korea cuộn 300m LS/ Korea P/N:RG(6) BK Liên hệ
Cáp đồng trục RG11 LS/Korea cuộn 300m LS/ Korea P/N:RG(11) BK Liên hệ
Cáp đồng trục RG6 Belden P/N: 9116S Liên hệ
Cáp đồng trục RG11 Belden P/N: Y62066 Liên hệ
Thanh đấu nối patch panel cat5E  
Patch panel cat5 24p Commscope P/N: 760237040 + 9-1375191-2 Liên hệ
Patch panel cat5 48p Commscope P/N: 760237041 + 9-1375191-2 Liên hệ
Patch panel cat5 24p LS/ Taiwan LS-PP-UC5E-24P Liên hệ
Patch panel cat5 48p LS Liên hệ
Patch panel cat5 24p Legrand 632790 + 24*632703 Liên hệ
Patch panel cat5 48p Legrand Liên hệ
Patch panel cat5 24p Belden/Denmark P/N: AX106504-AP+AX101310 Liên hệ
Patch panel cat5 48p Belden/Denmark Liên hệ
Thanh đấu nối patch panel cat6 Liên hệ
Patch panel cat6 24p Commscope P/N: 760237040 + 9-1375055-2 Liên hệ
Patch panel cat6 48p Commscope P/N: 760237041 + 9-1375055-2 Liên hệ
Patch panel cat6 24p LS/ Taiwan LS-PP-UC6-24P-WM Liên hệ
Patch panel cat6 48p LS Liên hệ
Patch panel cat6 24p Legrand 632790 + 24*632705 Liên hệ
Patch panel cat6 48p Legrand Liên hệ
Patch panel cat6 24p Belden/Denmark AX106504-AP+AX101321 Liên hệ
Patch panel cat6 48p Belden/Denmark Liên hệ
Mặt Wall Plate  
Mặt 1 cổng Commscope/ Thailand P/N: 272368-1 Liên hệ
Mặt 2 cổng Commscope/ Thailand P/N: 272368-2 Liên hệ
Mặt 1 cổng Legrand P/N: 03410 Liên hệ
Mặt 2 cổng Legrand P/N: 03411 Liên hệ
Mặt 1 cổng Sino P/N: S181/X Liên hệ
Mặt 2 cổng Sino P/N: S182/X Liên hệ
Mặt 1 cổng Belden P/N: AX102660 Liên hệ
Mặt 2 cổng Belden P/N: AX102655 Liên hệ
Nhân mạng cat5E Commscope/ USA P/N: 1375191-1 Liên hệ
Nhân thoại cat3 Commscope/ USA P/N: 1375192-1 Liên hệ
Nhân mạng cat6 Commscope/ USA P/N: 1375055-1 Liên hệ
Nhân mạng cat5E Legrand P/N:632703 Liên hệ
Nhân mạng cat6 Legrand P/N: 632705 Liên hệ
Nhân thoại Sino P/N: S30RJ40 Liên hệ
Nhân mạng cat5E Belden/ Danmark P/N: AX101309 Liên hệ
Nhân thoại cat3 Belden Liên hệ
Nhân mạng cat6 Belden/ Danmark P/N: AX101320 Liên hệ
NHân mạng Sino P/N: S30RJ88 Liên hệ
Dây nhảy mạng cat5E  
Dây nhảy cat5 1.5m Commscope P/N: CO155D2-XXF005 Liên hệ
Dây nhảy cat5 2.1m Commscope P/N: CO155D2-XXF007 Liên hệ
Dây nhảy cat5 3m Commscope P/N: CO155D2-XXF010 Liên hệ
Dây nhảy cat5 1m LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-010-VN Liên hệ
Dây nhảy cat5 2m LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-020-VN Liên hệ
Dây nhảy cat5 3m LS P/N: LS-PC-UC5E-BL-030-VN Liên hệ
Dây nhảy cat5 1m Legrand P/N: 632730 Liên hệ
Dây nhảy cat5 2m Legrand P/N: 632732 Liên hệ
Dây nhảy cat5 3m Legrand P/N: 632733 Liên hệ
Dây nhảy mạng cat6  
Dây nhảy cat6 1.5m Commscope P/N: NPC06UVDB-XX005F Liên hệ
Dây nhảy cat6 2.1m Commscope P/N: NPC06UVDB-XX007F Liên hệ
Dây nhảy cat6 3m Commscope P/N: NPC06UVDB-XX010F Liên hệ
Dây nhảy cat6 1m LS P/N: LS-PC-UC6-BL-010-VN Liên hệ
Dây nhảy cat6 2m LS P/N: LS-PC-UC6-BL-020-VN Liên hệ
Dây nhảy cat6 3m LS P/N: LS-PC-UC6-BL-030-VN Liên hệ
Dây nhảy cat6 1m Legrand P/N: 632750 Liên hệ
Dây nhảy cat6 2m Legrand P/N: 632752 Liên hệ
Dây nhảy cat6 3m Legrand P/N: 632753 Liên hệ
Kìm mạng, tool mạng Hạt mạng  
Hạt mạng cat5E Commscope/ USA P/N: 6-554720-3 Liên hệ
Hạt mạng cat6 Commscope/ USA P/N: 6-2111989-3 Liên hệ
Hạt mạng cat5E LS hộp LS P/N: LS-MP-UC5E-RJ45 Liên hệ
Hạt mạng cat6 LS hộp LS P/N: LS-MP-UC6-RJ45-TR-A1 Liên hệ
Hạt mạng cat5/6 FTP LS hộp LS P/N: LS-MP-SC-RJ45-TR-D1 Liên hệ
Kìm mạng cat5E Commscope chiếc Commscope P/N: 2-231652-1 Liên hệ
Kìm mạng cat6 Commscope chiếc Commscope Liên hệ
Kìm mạng Cat5E/6 LS chiếc LS/ Taiwan P/N: LS-CT-C5E(6)-SI-1 Liên hệ
Tool nhấn nhân mạng Commscope P/N: 1725150-1 Liên hệ
Hạt mạng cat5E Commscope

Hạt mạng cat5E Commscope

Patch panel cat6 48p LS

Patch panel cat6 48p LS

Patch panel cat6 24p LS

Patch panel cat6 24p LS

2.300.000 VND
Patch panel cat5 48p LS

Patch panel cat5 48p LS

Patch panel cat5 24p LS

Patch panel cat5 24p LS

1.350.000 VND
Nhân mạng cat6 Commscope

Nhân mạng cat6 Commscope

95.000 VND
Patch panel 48port cat5e LS

Patch panel 48port cat5e LS

Nhân mạng cat5E Commscope

Nhân mạng cat5E Commscope

65.000 VND
Cáp chống cháy 2x1.5mm2 không chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chống cháy 2x1.5mm2 không chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chống cháy 2x1.5mm2 chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chống cháy 2x1.5mm2 chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chậm cháy 2 x 1.5 mm2 không chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chậm cháy 2 x 1.5 mm2 không chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chậm cháy 2x1.5 mm2 chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp chậm cháy 2x1.5 mm2 chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp tín hiệu 2x1.5 mm2 không chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp tín hiệu 2x1.5 mm2 không chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp tín hiệu 2x1.5 mm2 chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp tín hiệu 2x1.5 mm2 chống nhiễu LS SAHAKO

Cáp mạng cat6 UTP LS

Cáp mạng cat6 UTP LS

Hạt mạng cat6 Commscope

Hạt mạng cat6 Commscope

Hạt mạng cat5E LS

Hạt mạng cat5E LS

Dây nhảy cat6 2m LS

Dây nhảy cat6 2m LS

80.000 VND
Dây nhảy cat5 2m LS

Dây nhảy cat5 2m LS

55.000 VND
Cáp mạng cat5e LS

Cáp mạng cat5e LS

Dây nhảy cat6 2m Legrand

Dây nhảy cat6 2m Legrand

Dây nhảy cat6 3m Legrand

Dây nhảy cat6 3m Legrand

Hạt mạng cat5/6 FTP LS

Hạt mạng cat5/6 FTP LS

Kìm mạng cat5e Commscope

Kìm mạng cat5e Commscope

Kìm mạng Cat5E/6 LS

Kìm mạng Cat5E/6 LS

Tool nhấn nhân mạng

Tool nhấn nhân mạng

Hạt mạng cat6 LS

Hạt mạng cat6 LS

Cáp mạng Cat5e UTP Commscope

Cáp mạng Cat5e UTP Commscope

Cáp mạng Cat5e FTP Commscope

Cáp mạng Cat5e FTP Commscope

Commscope Netconnect Category 6A

Commscope Netconnect Category 6A


✓ Trả lời: Tất cả các sản phẩm Phụ kiện mạng cáp đồng Hợp Nhất bán ra là hàng chính hãng có đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, chứng nhận chất lượng sản phẩm CO,CQ chính hãng (bill of lading, invoice, packing list, tờ khai Hải Quan) ✓ Trả lời: Luôn đi tiên phong đã khẳng định được tên tuổi và thị phần của mình bằng việc chiếm thị phần lớn nhất, với lượng khách hàng lên tới hơn 2 triệu. Hợp Nhất sở hữu quy trình vận hành, quản lý giao nhận, quản lý kho và quy trình thanh toán an toàn tiện lợi mang đến sự hài lòng cho các khách hàng. ✓ Trả lời: Khách hàng của Hợp Nhất đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau và có hoạt động trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ các công ty trong nước, các tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam, đến các tổ chức trực thuộc nhà nước. ✓ Trả lời: Phòng kỹ thuật Hợp Nhất những con người tận tình hỗ trợ khách hàng 24/7 mọi lúc....
Thanh toán thuận tiện khi mua hàng tại thietbiquang.net