Modem quang, Converter Quang, Bộ chuyển đổi quang điện, cáp quang
  • Dây nhảy cáp quang
    Dây nhảy cáp quang
  • Sản phẩm quang, Thiết bị quang
    Sản phẩm quang, Thiết bị quang
  • Phụ kiện cáp quang, Phụ kiện quang
    Phụ kiện cáp quang, Phụ kiện quang

Phân phối converter quang - cáp quang và phụ kiện: odf, măng xông,dây nhảy quang, dây nối, bộ chuyển đổi quang điện, video sang quang

Dây cáp quang

Dây cáp quang

Dây nhảy quang MM

Dây nhảy quang MM

Dây nhảy quang SM

Dây nhảy quang SM

Tủ phối quang ODF

Tủ phối quang ODF

Bộ chuyển đổi quang điện

Bộ chuyển đổi quang điện

Bộ thu phát Video quang

Bộ thu phát Video quang

Switch Quang

Switch Quang

Module quang

Module quang

Dây hàn quang

Dây hàn quang

Măng xông quang

Măng xông quang

Phụ kiện quang

Phụ kiện quang

Bộ treo neo cáp

Bộ treo neo cáp

Thanh toán thuận tiện khi mua hàng tại thietbiquang.net

0966.100.110